Matematika za 8. razred – Zadaci i rešenja

Zadaci iz matematike za osmi razred

Pored zrelosti koju osmaci stiču u ovom dobu i uz razmišljanje šta upisati, 8. razred osnovne škole donosi poprilično obimno, ali i zanimljivo gradivo iz matematike. Lekcije o sličnosti trouglova, prizmi i piramidi, te linearne funkcije samo su deo onoga što se uči iz matematike u 8. razredu osnovne škole.

Upravo ovde naći ćete podrobna objašnjenja, ali i zadatke i rešenja zadataka iz matematike za 8. razred osnovne škole. Takođe, lekcije iz matematike za 8. razred osnovne škole, uz gradivo za ostale razrede na našem portalu, pomoći će vam da se na vreme i temeljno, pripremite se za prijemni ispit.

Matematika za osmi razred – zadaci i lekcije

 • Talesova teorema
 • Konstrukcije primenom Talesove teoreme
 • Sličnost trouglova
 • Primena sličnosti na pravougli trougao
 • Tačka i prava
 • Tačka i ravan
 • Prava
 • Prava i ravan
 • Odnos među ravnima
 • Ortogonalna projekcija
 • Poliedar i rogalj
 • Algebarski izrazi
 • Ekvivalentne jednačine
 • Linearna jednačina
 • Linearne jednačine s promenljiom u imeniocu
 • Linearne jednačine s apsolutnom vrednošću
 • Parametarske linearne jednačine
 • Primene linearnih jednačina
 • Linearna nejednačina
 • Ekvivalentne linearne nejednačine
 • Rešavanje linearnih nejednačina s jednom nepoznatom
 • Linearne nejednačine s apsolutnom vrednošću
 • Primene linearnih nejednačina

4. Prizma

 • Prizma – osobine
 • Mreža i površina prizme
 • Zapremina prizme
 • Kocka
 • Kvadar
 • Množenje polinoma monomom
 • Pravilna četvorostrana prizma
 • Četvorostrana prizma
 • Pravilna trostrana prizma
 • Trostrana prizma
 • Šestostrana prizma
 • Primena prizme
 • Pojam i vrste piramida
 • Mreža i površina piramide
 • Zapremina piramide
 • Četvorostrana piramida
 • Pravilna četvorostrana piramida
 • Pravilna trostrana piramida
 • Pravilna šestostrana piramida
 • Primena piramide
 • Linearna funkcija
 • Grafik linearne funkcije
 • Nula linearne funkcije
 • Crtanje i čitanje grafika linearne funkcije
 • Monotonost linearne funkcije
 • Predstavljanje zavisnih veličina tabelarno i u koordinatnom sistemu
 • Grafičko predstavljanje statističkih podataka u obliku dijagrama
 • Srednja vrednost i medijana
 • Linearna jednačina sa dve nepoznate
 • Grafički prikaz sistema od dve linearne jednačine sa dve nepoznate
 • Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom zamene
 • Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata
 • Primena sistema linearnih jednačina

9. Valjak

 • Osnovni pojmovi
 • Površina valjka
 • Zapremina valjka
 • Primena valjka

10. Kupa

 • Osnovni pojmovi
 • Površina kupe
 • Zapremina kupe
 • Primena kupe

11. Lopta

 • Osnovni pojmovi
 • Površina lopte
 • Zapremina lopte
 • Primena lopte