Back to homepage

Grafik linearne funkicije – Matematika za 8. razred

Oblast: Linearna funkcija
Lekcija: Grafik linearne funkicije
Razred: 8. razred osnovne škole

Grafik linearne funkcije predstavlja skup svih parova (x, y), tj. tačaka u koordinatnoj ravni za koje važi veza y = kx+n.

Razmotrimo grafik linearne funkcije y = kx+n u zavisnosti od realnih brojeva i n:

  • za k=0  i n=0, funkcija glasi y=0, njen grafik je prava koja se poklapa sa x-osom;
  • za k=0  i n≠0, funkcija glasi y=n, njen grafik je prava paralelna sa x-osom a y-osu preseca u tački (0, n);
  • za k≠0  i n=0, funkcija glasi y = kx, njen grafik je prava koja sadrži koordinatni početak (ako je k>0 prava sa osom Ox gradi oštar ugao, ako je k<0 prava sa osom Ox gradi tup ugao);
  • za k≠0 i n≠0, funkcija glasi y = kx+n, njen grafik je prava koja sadrži tačku (0,n) na y-osi i paralelna je pravoj y = kx. (Slika 1.)

Izraz y = kx+n predstavlja jednačinu prave.

  • Broj k je koeficijent pravca prave.
  • Broj n je odsečak koji prava gradi na y osi, jednak je vrednosti funkcije y=kx+n  za x=0.

Dve prave koje imaju jednak koeficijent pravca su međusobno paralelne.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA LINEARNIM FUNKCIJAMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI