Back to homepage

Baze podataka

Baze podataka – Lekcije za učenje

Baza podataka je skup podataka organizovanih na takav načina da se mogu brzo pretražiti. Pored brze pretrage, sistem baze podataka poseduje sistem za administraciju, kao i sistem za organizovanje i memorisanje (čuvanje) podataka.

Postoji više vrsta baza podataka i one se razlikuju po načinu na koji su interno organizovani. U skladu s’tim baze možemo podeliti na: hijerarhijske, mrežne (CODASYL), relacionalne, objektno-orijentisane, objektno-relacione, prilagođene za WEB i dr.

Na našem portalu nalaze se tutorijali za baze podataka koji obuhvataju modele podataka – vrste i ograničenja, SQL, MySQL… Savladajte gradivo brzi i lako uz naše tutorijale!

baze podataka

Tutorijali - Materijali za učenje