Back to homepage

Poliedar i rogalj – Matematika za 8. razred

Oblast: Tačka, prava, ravan
Lekcija: Poliedar i rogalj
Razred: 8. razred osnovne škole

Polidear

Geometrijsko telo je deo prostora ograničenog sa svih strana površinama koje nazivamo jednim imenom površ geometrijskog tela. Prema tome, geometrijsko telo čine površ tela i njegova unutrašnja oblast.

Poliedar je geometrijsko telo čija je površ sastavljena od konačnog broja mnogouglova.

Mnogouglovi čine površ poliedra, a svaki od tih mnogouglova naziva se strana poliedra. Stranice mnogouglova su ivice poliedra. Temena mnogouglova su temena poliedra. Teme poliedra je zapravo zajednička tačka tri ili više strana poliedra. Duž čije su krajnje tačke dva temena poliedra (koja ne pripadaju istoj strani poliedra) naziva se dijagonala poliedra.

Poliedar je konveksan ako za bilo koje dve tačke koje pripadaju poliedru može da se povuče duž koja pripada poliedru.

Kada bi ”rasklopili” poliedar tako da sve strane poliedra budu u jednoj ravni, tada se dobijena figura naziva mreža poliedra.

Rogalj

Rogalj je sastavljen sa više od dva ugla koji imaju zajedničko teme i koji se ne nalaze u istoj ravni.

  • Tačka S se naziva teme ili vrh roglja.
  • Poluprave Sa, Sb, Sc, Sd, Se se nazivaju ivice roglja.
  • Uglovi aSb, bSc, cSd, dSe, eSa se nazivaju strane roglja ili ivični uglovi roglja.

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI