Back to homepage

Talesova teorema – Matematika za 8. razred

Oblast: Sličnost trouglova
Lekcija: Talesova teorema
Razred: 8. razred osnovne škole

Ako je data duž AB dužine m i duž CD dužine n, pri čemu su dužine m i n zadate u istim mernim jedinicama, tada se količnik njihovih dužina

m/n

naziva razmerom duži AB i CD što se zapisuje kao

AB:CD = m/n

odnosno

AB:CD = m:n

Neka su date četiri duži a, b, c i d. Ako su razmere a:b i c:d međusobno jednake, tj. ako je

a:b = c:d

tada se kaže da su duži a, b, c i proporcionalne.

Talesova teorema: Ako paralelne prave presecaju dve prave, i to jednu pravu u tačkama A, A1 i A2, a drugu pravu u tačkama B, B1 i B2, tada važi:

AA1:A1A2 = BB1:B1B2

odnosno:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ SLIČNOSTI TROUGLOVA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI