Back to homepage

Tačka i prava – Matematika za 8. razred

Oblast: Tačka, prava i ravan
Lekcija: Tačka i prava
Razred: 8. razred osnovne škole

Deo geometrije koji se bavi proučavanjem objekata u prostoru naziva se stereometrija. Osnovni geometrijski objekti su tačka, prava i ravan. Njihov međusobni odnos u prostoru biće predmet narednih lekcija.

Tačke se na crtežima predstavljaju malim kružićima, a označavaju se velikim štampanim slovima A,B,C

Prava se na crtežu predstavlja pravom linijom, a označava se malim pisanim slovima a,b,c

Tačka može da pripada pravoj što se označava sa A∈a, ili da ne pripada pravoj što se označava sa B∉a. (Slika 1.)

Pod određenim geometrijskim objektom podrazumeva se objekat koji jedini sadrži delove koji ga čine određenim (jedinstvenim).

Dve različite tačke određuju tačno jednu pravu. (Slika 2.)

Ako tri ili više tačaka pripadaju jednoj pravoj tada se kaže da su te tačke kolinearne, u suprotnom (ako tri ili više tačaka ne pripadaju jednoj pravoj) se kaže da su nekolinearne. (Slika 3.)

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI