Back to homepage

Pravilna trostrana prizma – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Pravilna trostrana prizma
Razred: 8. razred osnovne škole

Prava prizma čije su osnove jednakostranični trouglovi naziva se pravilna trostrana prizma.

Na slici je prikazana pravilna trostrana prizma kojoj je osnova jednakostraničan trougao stranice a, i čija je visina H. Dakle, osnovna ivica prikazane pravilne trostrane prizme je a, a bočna ivica je H.

Površina pravilne trostrane prizme:

Zapremina pravilne trostrane prizme:

Visina jednakostraničnog trougla (u osnovi):

Dijagonala bočne strane pravilne trostrane prizme:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI