Back to homepage

Prizma – osobine – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Prizma – osobine
Razred: 8. razred osnovne škole

Poliedar čiju površ forrmiraju dva podudarna n-tougla koji se nalaze u različitim paralelnim ravnima i n paralelograma, naziva se prizma. Osnovne elemente prizme navešćemo uz pomoć sledeće slike.

Dva n-tougla koji se nalaze u paralelnim ravnima nazivaju se osnovama (bazama) prizme. Paralelogrami se nazivaju bočnim stranama prizme. Sve bočne strane prizme se nazivaju jednim imenom omotač prizme.

Stranice osnova se nazivaju osnovnim ivicama prizme. Stranice bočnih strana, koje ne pripadaju osnovama, se nazivaju bočnim ivicama prizme. Temena dva n-tougla su ujedno i temena prizme.

Duž čiji krajevi pripadaju ravnima osnova prizme i koja je normalna na ravni osnova naziva se visina prizme.

Duž koja spaja dva temena prizme, koja ne pripadaju istoj strani prizme, naziva se dijagonala prizme.

Prava (uspravna) prizma je prizma čije su bočne ivice normalne na ravni osnova, u suprotnom ako bočne ivice prizme nisu normalne na ravan osnova onda je prizma kosa.

Ako je prizma prava, dužina bočne ivice jednaka je visini prizme. Bočne strane svake prave (uspravne) prizme su podudarni pravougaonici. Ovo je bitno da se zapamti jer ćemo u narednim lekcijama razmatrati prave tj. uspravne prizme.

Dijagonalni presek prizme je presek prizme i ravni kojoj pripadaju nesusedne bočne ivice prizme.

Naziv prizme se određuje prema broju stranica osnove. Npr. ako su osnove četvorouglovi, ta prizma se naziva četvorostrana prizma.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI