Back to homepage

Četvorostrana piramida – Matematika za 8. razred

Oblast: Piramida
Lekcija: Četvorostrana piramida
Razred: 8. razred osnovne škole

Četvorostrana piramida je svaka piramida čija je osnova četvorougao. Neka je data četvorostrana piramida SABCD (S je teme ili vrh piramide, A, B, C, D su temena osnove). Površina četvorostrane piramide SABCD:

P = B+M

B = P(ABCD),    M = P(ABS) + P(BCS) + P(CDS) + P(DAS),

(površina baze je površina četvorougla, površina omotača je zbir površina 4 trougla koji čine bočne strane piramide).

Zapremina četvorostrane piramide SABCD:

gde je H visina piramide.

Na slici je prikazana prava četvorostrana piramida koja u osnovi ima pravougaonik stranica i b. Visina date piramide je H.

Formula za površinu i zapreminu četvororstrane piramide:

Površina piramide:

Zapremina piramide:

Visine bočnih strana (apoteme):

Bočna ivica piramide:

Presek piramide i ravni kojoj pripadaju nesusedne bočne ivice piramide je dijagonalni presek piramide. (Slika 2.)

Površina dijagonalnog preseka:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PIRAMIDE?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI