Back to homepage

Zapremina prizme – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Zapremina prizme
Razred: 8. razred osnovne škole

Geometrijsko telo zauzima deo prostora. Taj deo prostora ima svoju zapreminu koja se može shvatiti kao veličina popunjenosti datog tela. Jedinica za zapreminu u Međunarodnom sistemu jedinica (SI) je kubni metar koji se označava sa m3.

Kako se računa zapremina prizme?

Zapremina prizme jednaka je proizvodu površine njene osnove i visine.

Dakle, zapremina svake prizme se računa po formuli:

V = BH

gde je:

  • B – površina jedne osnove (baze) prizme,
  • H – visina prizme,
  • V – zapremina prizme.

Visina prave prizme jednaka je dužini bočne ivice prizme.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI