Back to homepage

Pravilna četvorostrana prizma – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Pravilna četvorostrana prizma
Razred: 8. razred osnovne škole

Podsetimo se, prizma čije su bočne ivice normalne na ravni osnova naziva se prava ili uspravna prizma. Prava prizma čije su osnove pravilni mnogouglovi naziva se pravilna prizma. (Pravilni mnogougao je mnogugao čije su sve strane i svi uglovi jednaki.) Osnove pravilne četvorostrane prizme su kvadrati.

Na slici 1. je prikazana pravilna četvorostrana prizma koja u osnovi ima kvadrat stranice a, i čija je visina H. Prema tome, osnova ivica prikazane pravilne četvorostrane prizme je a, dok je bočna ivica ujedno i visina prizme H.

Površina pravilne četvorostrane prizme:

Zapremina pravilne četvorostrane prizme:

Dijagonala osnove pravilne četvorostrane prizme:

Dijagonala bočne strane pravilne četvorostrane prizme:

Dijagonala pravilne četvorostrane prizme:

Površina dijagonalnog preseka pravilne četvorostrane prizme jednaka je proizvodu dijagonale osnove dos i visine prizme H:

Pdpr = dos H = a√2 H

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI