Back to homepage

Linearna jednačina sa dve nepoznate – Matematika za 8. razred

Oblast: Sistem jednačina sa dve nepoznate
Lekcija: Linearna jednačina sa dve nepoznate
Razred: 8. razred osnovne škole

Jednačina oblika:

ax + by = c

gde su a, i dati realni brojevi, a x i y nepoznate naziva se linearna jednačina sa dve nepoznate.

Sistem od dve linearne jednačine sa dve nepoznate x i y čine jednačine:

a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2

gde su a1, b1, c1, a2, b2, c2 dati realni brojevi.

Uređeni par (x0, y0) je jedno rešenje sistema ako važe jednakosti:

a1x0 + b1y0 = c1

a2x0 + b2y0 = c2

Skup svih takvih uređenih parova (za koje važe gornje dve jednakosti) je skup svih rešenja sistema od dve linearne jednačine sa dve nepoznate.

Sistem jednačina u rešenom obliku je sistem:

x = x1
y = y1

i tada je uređeni par (x1, y1) jedinstveno rešenje sistema jednačina. Takav sistem jednačina nazivamo određenim sistemom.

Za sistem koji ima beskonačno mnogo rešenja (uređenih parova) kažemo da je neodređen.

Sistem koji nema nijedno rešenje naziva se nemogući ili protivrečni sistem.

Ekvivalentnost sistema

Ekvivalentni sistemi su sistemi koji imaju isti skup rešenja. Ekvivalentne transformacije su transformacije koje ne menjaju skup rešenja sistema jednačina, to su:

  • zamena redosleda jednačina u sistemu;
  • množenje jedne jednačine (njenih obeju strana) brojem različitim od nule;
  • dodavanje jedne jednačine predhodno pomnožene proizvoljnim brojem drugoj jednačini;
  • iz jedne jednačine se izrazi jedna nepoznata kao funkcija druge nepoznate, zatim se dobijeni izraz zameni (uvrsti) u drugu jednačinu.

Sistemi linearnih jednačina se rešavaju primenom navedenih ekvivalentnih transformacija koje dati (polazni) sistem prevode u sistem u rešenom obliku.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA SISTEMOM JEDNAČINA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI