Back to homepage

Primena kupe – Matematika za 8. razred

Oblast: Kupa
Lekcija: Primena kupe
Razred: 8. razred osnovne škole

Rešavanje zadataka iz oblasti kupe svodi se na poznavanje njenih elemenata kao i formula za izračunavanje površine i zapremine. Poželjno je uvek skicirati telo sa datim elementima i odrediti veličine koje se traže pri čemu obraćamo pažnju na jedinice mere. To je princip koji važi i za rešavanje problemskih zadataka koji su vezani za druga tela koja smo proučavali. Kada je u pitanju kupa izdvaja se još jedan interesantan problem a tiče se pojma upisane i opisane kupe oko pravilne piramide.

Kupa je upisana u pravilnu piramidu ako je osnova kupe upisana u osnovu pravilne piramide i ako im se vrhovi (kupe i piramide) poklapaju. (Slika 1.)

Kupa je opisana oko pravilne piramide ako je osnova kupe opisana oko osnove pravilne piramide i ako im se vrhovi poklapaju. (Slika 2.)

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ KUPE?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI