Back to homepage

Šestostrana prizma – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Šestostrana prizma
Razred: 8. razred osnovne škole

Šestostrana prizma je prizma čije su osnove šestouglovi. Ako je prizma prava (uspravna), i ako su joj osnove pravilni šestouglovi tada tu prizmu nazivamo pravilnom šestostranom prizmom. Na slici je prikazana pravilna šestostrana prizma sa osnovom pravilnog šestougla stranice a, i visine (bočne ivice) H.

Površina pravilne šestostrane prizme:

Zapremina pravilne šestostrane prizme:

Duža dijagonala osnove (duža dijagonala pravilnog šestougla):

Kraća dijagonala osnove (kraća dijagonala pravilnog šestougla):

Dijagonala bočne strane prizme:

Duža dijagonala prizme:

Kraća dijagonala prizme:

Pravilna šestostrana prizma ima dva različita dijagonalana preseka. Njihove površine su:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI