Back to homepage

Primena lopte – Matematika za 8. razred

Oblast: Lopta
Lekcija: Primena lopte
Razred: 8. razred osnonve škole

U predhodnim lekcijama videli smo kako se izračunava površina i zapremina lopte. Dalje, pogledajmo još neke pojmove vezane za loptu.

Presek lopte i ravni koja sadrži centar lopte se naziva veliki krug lopte, a presek te ravni sa sferom je velika kružnica lopte. (Slika 1.)

Deo lopte koji se nalazi u ravni α (koja sadrži centar O) i sa jedne od strana ravni α, naziva se polulopta. Veliki krug je osnova polulopte.

Sfera je upisana u prizmu ili piramidu ako sve strane te prizme ili piramide dodiruju sferu.

Sfera je opisana oko prizme ili piramide ako sva temena te prizme ili piramide pripadaju sferi.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ LOPTE?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI