Back to homepage

Odnos među ravnima – Matematika za 8. razred

Oblast: Tačka, prava i ravan
Lekcija: Odnos među ravnima
Razred: 8. razred osnovne škole

Ako dve ravni α i β imaju sve zajedničke tačke kažemo da se ravni α i β poklapaju, α=β.

Ako dve ravni α i β nemaju ni jednu zajedničku tačku kažemo da su ravni α i β paralelne, što se označava sa α∥β. (Slika 1.) Takođe, ravni koje se poklapaju smatraju se paralelnim.

Ako dve ravni α i β imaju tačno jednu zajedničku pravu p kažemo da se ravni α i β seku, što se zapisuje kao α∩β=p. (Slika 2.)

Neka je data ravan α i prava q. Sve tačke ravni α koje su sa iste strane prave q uključujući i pravu q nazivamo poluravan. Poluravni u ovom slučaju označavamo sa qα1 i qα2. (Slika 3.)

Diedar

Dve poluravni sa zajedničkom graničkom pravom formiraju diedarsku površ. Diedarska površ deli prostor na dve dela. Diedar grade diedarska površ i jedan deo prostora podeljen diedarskom površi. Zaključujemo da jedna diedarska površ formira dva diedra. Dve poluravni se nazivaju strane diedra, a zajednička granična prava je ivica diedra. (Slika 4.)

Neka tačka C pripada ivici diedra p. Poluprave Ca i Cb su konstruisane iz tačke C tako da leže u stranama diedra i normalne su na ivicu p. Ugao aCb se naziva uglom diedra.

Diedar čiji je je ugao prav naziva se prav diedar.

Ako se dve ravni seku i grade prave diedre onda su te ravni međusobno normalne.

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI