Back to homepage

Konstrukcije primenom Talesove teoreme – Matematika za 8. razred

Oblast: Sličnost trouglova
Lekcija: Konstrukcije primenom Talesove teoreme
Razred: 8. razred osnovne škole

  • Podela duži na n jednakih delova

Potrebno je podeliti duž PQ na 6 jednakih delova.

Iz tačke P konstruišemo proizvoljnu polupravu (samo da ne gradi ugao od 180° ili 360° sa duži PQ). Koristeći šestar proizvoljnim otvorom označimo 6 jednakih delova na polupravoj. Konstruišemo pravu kroz poslednju označenu tačku na polupravoj i tačku Q. Zatim, paraleleno sa njom povlačimo prave kroz svaku tačku na polupravoj. (Slika 1.)

 

  • Podela duži u zadatoj razmeri

Potrebno je podeliti duž ST u razmeri m:n.

Data je duž ST kao i duži i n. (Slika 2.) Skiciramo polupravu iz tačke S kao u predhodnom primeru. Na polupravu se nanose redom duži i koje određuju tačke i K. Kroz tačke i T konstruišemo pravu. Paralelnu sa njom konstruišemo i pravu kroz tačku L. Duž ST  podeljena u razmeni m:n, i važi:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ SLIČNOSTI TROUGLOVA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI