Back to homepage

Lopta – osnovni pojmovi – Matematika za 8. razred

Oblast: Lopta
Lekcija: Lopta, osnovni pojmovi
Razred: 8. razed osnovne škole

Na slici je prikazan krug K poluprečnika R sa centrom u tački O. Uočimo polukrug kp datog kruga osenčenog narandžastom bojom. Obrtanjem tog polukruga oko ose o(A,B)  za 360° nastaje telo koje nazivamo lopta. Preciznije rečeno, skup svih tačaka kroz koje prođe polukrug kp pri svom obrtanju za 360° čini telo koje nazivamo lopta.

Prilikom obrtanja polukrug kp opisuje površ u prostoru koju nazivamo sfera. Dakle, sfera je granica lopte.

Sfera sa centrom O i poluprečnikom R je skup svih tačaka u prostoru koje su na rastojanju R od centra O.

Lopta sa centrom O i poluprečnikom R, je telo koje se sastoji od svih tačaka u prostoru koje su na manjem ili jednakom rastojanju R od centra O.

Presek lopte i ravni je krug, a presek sfere i ravni je kružna linija.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ LOPTE?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI