Back to homepage

Kvadar – Matematika za 8. razred

Oblast: Prizma
Lekcija: Kvadar
Razred: 8. razred osnovne škole

Kvadar je prizma ograničena sa šest strana. Osnove kvadra su pravougaonici. Kvadar ima ukupno 12 ivica. Kvadar čije su ivice dužina a, b, c prikazan je na sledećoj slici.

Površina kvadra ivica dužina a, b, c:        

P = 2B+M

B = a b

M = ac+bc+a c+b c = 2ac+2bc

P = 2ab+2ac+2bc = 2(ab+ac+bc)

Zapremina kvadra ivica dužina a, b, c:

V = BH

B  = a b

H = c

V = ab c

Dijagonala osnove je dijagonala pravougaonika stranica dužina a, b:

Dijagonala kvadra:

Površina dijagonalnog preseka kvadara je jednaka proizvodu dijagonale osnove i ivice c:

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PRIZME?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI