Back to homepage

Nula linearne funkcije – Matematika za 8. razred

Oblast: Linearna funkcija
Lekcija: Nula linearne funkcije
Razred: 8. razred osnovne škole

Nula linearne funkcije je vrednost nezavisno promenljive x za koju je vrednost linearne funkcije y = kx+n jednaka nuli. Dakle, nula funkcije se dobija rešavajem jednačine

kx + n = 0

Nula funkcije je prva koordinata tačke preseka grafika funckije i x-ose. Dakle, ako je x0 nula date funkcije, onda je tačka (x0, 0) tačka preseka  preseka grafika funckije i x-ose.

Primer 1: Odrediti nulu funkcije:

  1. y = 2x+1
  2. y = 3
  3. y = 0.

Rešenje a):

2x + 1 = 0

2x = -1

x = -12

Nula funkcije je x=- 12. Tačka preseka grafika funkcije i x-ose je (-12,0). (Slika 1a.)

Rešenje b):

3=0

Jednačina nema rešenja. Funkcija nema nulu. Grafik funkcije ne preseca x- osu. (Slika 1b.)

Rešenje c):

0=0

Jednačina ima beskonačno mnogo rešenja. Svaki realan broj x je nula funkcije. Grafik funkcije se poklapa sa x-osom. (Slika 1c.)

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA LINEARNIM FUNKCIJAMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI