Back to homepage

Pojam i vrste piramida – Matematika za 8. razred

Oblast: Piramida
Lekcija: Pojam i vrste piramida
Razred: 8. razred osnovne škole

Poliedar čiju površ formiraju mnogougao A1A2A3An i trouglovi SA1A2,SA2A3,…,SAnA1 naziva se piramida.

Mnogougao A1A2A3…An naziva se osnova piramide. Trouglovi SA1A2,SA2A3,…,SAnA1  se nazivaju bočnim stranama piramide. Sve bočne strane piramide se nazivaju omotač piramide. Broj bočnih strana (trouglova) jednak je broju stranica osnove.

Broj stranica osnove određuje naziv piramide, npr. ako je osnova četvorougao, piramida je četvorostrana (prikazana na slici).

Stranice osnove piramide se nazivaju osnovne ivice piramide. Stranice bočnih strana (koje nisu osnovne) se nazivaju bočnim ivicama piramide. N-tostrana piramida ima n osnovnih ivica i n bočnih ivica. Piramidu čije su sve ivice jednake nazivamo jednakoivičnom piramidom.

Temena osnove su i temena piramide.

Sve bočne ivice imaju zajedničko teme koje se naziva vrh piramide. Rastojanje vrha od ravni osnove piramide naziva se visina piramide.

Visina bočne strane naziva se apotema.

Vrste piramida

Prava (uspravna) piramida je piramida koja ima jednake bočne ivice, u suprotnom ako su bočne ivice nejednakih dužina onda je piramida kosa.

Pravu piramidu čija je osnova pravilan mnogugao nazivamo pravilnom piramidom.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ PIRAMIDE?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI