Back to homepage

Tačka i ravan – Matematika za 8. razred

Oblast: Tačka, prava i ravan
Lekcija: Tačka i ravan
Razred: 8. razred osnovne škole

Ravan se grafički predstavlja pomoću pravougaonika ili paralelograma, pri čemu je potrebno naglasiti da ravan nije ograničena “stranicama“ kako se to čini na crtežu. Označava se grčkim slovima α,β,γ…

Tačka može da pripada ravni (ako neka tačka A pripada ravni α, to se označava sa A∈α) ili da ne pripada ravni (ako neka tačka B ne pripada ravni α, to se označava sa B∉α).

Ukoliko dve različite tačke A i B pripadaju ravni α, tada sve tačke prave p(A,B) pripadaju ravni α.

Tri različite tačke koje ne pripadaju jednoj pravoj određuju tačno jednu ravan. (Slika 2.)

Za četiri ili više tačaka koje pripadaju jednoj ravni kažemo da su komplanarne, u suprotnom (ako četiri ili više tačaka ne pripadaju jednoj ravni) kažemo da su nekomplanarne.

  • Prava i tačka van nje određuju tačno jednu ravan.
  • Dve prave koje se seku određuju tačno jednu ravan.
  • Dve različite paralene prave određuju tačno jednu ravan.

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI