Back to homepage

Prava i ravan – Matematika za 8. razred

Oblast: Tačka, prava i ravan
Lekcija: Prava i ravan
Razred: 8. razred osnovne škole

Ako prava p i ravan α imaju bar dve različite zajedničke tačke, kažemo da je prava p u ravni α ili da ravan α sadrži pravu p. U tom slučaju je prava p podskup ravni α što se označava sa p⊂α. (Slika 1.)

Ako prava q i ravan α nemaju zajedničkih tačaka, kažemo da je prava q paralelna ravni α, što se označava sa q∥α. (Slika 2.) Takođe i prava koja se nalazi u ravni (predhodni slučaj) smatra se paralelnom toj ravni.

Ako prava b i ravan α imaju tačno jednu zajedničku tačku S, kažemo da prava b prodire ravan α u tački S ili da ravan α seče pravu b u tački S. (Slika 3.)

Kao poseban slučaj prave koja prodire ravan izdvaja se prava koja je normalna na ravan.

Ako je prava n normalna na svaku pravu ravni α koja sadrži tačku prodora prave n i ravni α, kažemo da je prava n normalna na ravan α. (Slika 4.)

Dovoljan uslov da prava n (koja prodire ravan α) bude normalna na ravan α, jesta da prava n bude normalna na dve prave te ravni koje sadrže tačku prodora.

Neka je data ravan α i tačka A van ravni α. Neka je zatim tačka B tačka prodora normale n iz tačke A kroz ravan α (postoji samo jedna normala iz tačke A na ravan α).Rastojanje tačke A od ravni α je dužina duži AB. (Slika 5.)

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI