Matematika za 6. razred – Zadaci i rešenja

Zadaci iz matematike za šesti razred

Matematika za 6. razred osnovne škole donosi svet celih i racionalnih brojeva, a uz to, đaci se susreću sa geometrijskim telima poput trougla i četvorougla.

Iako deluje da je teško, zapravo gradivo iz matematike u šestom razredu uopšte ne mora da bude bauk. Lekcije i zadaci iz matematike za 6. razred osnovne škole, uz rešenja zadataka, koja možete pronaći na našem portalu, mogu vam pomoći da konačno razumete postupak rešavanja zadataka.

Matematika za šesti razred – zadaci i lekcije

 • Skup celih brojeva
 • Apsolutna vrednost celih brojeva
 • Upoređivanje celih brojeva
 • Sabiranje i oduzimanje celih brojeva
 • Jednačine sa celim brojevima (sabiranje i oduzimanje)
 • Nejednačine sa celim brojevima (sabiranje i oduzimanje)
 • Množenje celih brojeva
 • Deljenje celih brojeva
 • Jednačine sa celim brojevima (množenje i deljenje)
 • Nejednačine sa celim brojevima (množenje i deljenje)
 • Izrazi sa celim brojevima

2. Trougao

 • Pojam i elementi
 • Unutrašnji uglovi trougla
 • Spoljašnji uglovi trougla
 • Vrste trouglova u zavisnosti od veličine ugla
 • Vrste trouglova u zavisnosti od jednakosti stranica
 • Odnosi stranica i uglova
 • Osnovne nejednakosti za stranice trougla
 • Osnovne konstrukcije lenjirom i šestarom
 • Jednostavne konstrukcije lenjirom i šestarom
 • Konstrukcije nekih uglova
 • Podudarnost trouglova
 • Primena stavova podudarnosti trougla
 • Konstrukcija trougla
 • Centar opisane kružnice
 • Centar upisane kružnice
 • Visina trougla i ortocentar
 • Težišne duži i težište
 • Skup racionalnih brojeva
 • Prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj
 • Suprotan broj. Apsolutna vrednost racionalnog broja
 • Upoređivanje racionalnih brojeva
 • Decimalni zapis racionalnih brojeva
 • Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku razlomka
 • Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku decimalnih brojeva
 • Svojstva sabiranja racionalnih brojeva
 • Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva
 • Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva
 • Množenje racionalnih brojeva
 • Svojstva operacije množenja u skupu racionalnih brojeva
 • Deljenje racionalnih brojeva
 • Jednačine sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva
 • Nejednačine sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva
 • Procenti
 • Pojam četvorougla
 • Uglovi i dijagonale četvorougla
 • Centralna simetrija
 • Paralelogram
 • Pravougaonik
 • Kvadrat
 • Romb
 • Konstrukcija paralelograma
 • Trapez
 • Konstrukcija trapeza
 • Deltoid
 • Pojam površine
 • Površina paralelograma
 • Površina kvadrata
 • Površina pravougaonika
 • Površina trougla
 • Površina romba
 • Površina trapeza
 • Površina deltoida
 • Kombinacije površina