Back to homepage

Površina kvadrata – Matematika za 6. razred

Oblast: Površina torugla i četvorougla
Lekcija: Površina kvadrata
Razred: 6. razred osnovne škole

Formula za površinu kvadrata

Površina kvadrata jednaka je proizvodu dužina njegovih susednih stranica. Kako su kod kvadrata sve stranice jednakih dužina, sledi da je površina kvadrata stranice a jednaka:

P=a • a = a2

Kaže se još da je površina kvadrata jednaka kvadratu dužine jedne njegove stranice.

Prilikom uvođenja pojma površine rekli smo da površina kvadrata čija stranica ima jediničnu dužinu iznosi 1. Dakle, površina kvadrata čija je stranica dužine 1 iznosi 1. Taj kvadrat nazivamo jedinični kvadrat.

  • Primer 1: Izračunati površinu kvadrata čija je dužina stranice ¼cm.
  • Rešenje: Površinu izračunavamo pomoću formule:

Rešenje možemo da pokažemo razlaganjem jediničnog kvadrata na 25 delova.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA POVRŠINOM TROUGLA I ČETVOROUGLA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI