Back to homepage

Množenje racionalnih brojeva – Matematika za 6. razred

Oblast: Racionalni brojevi
Lekcija: Množenje racionalnih brojeva
Razred: 6. razred osnovne škole

Množenje racionalnih brojeva se definiše na isti način kao množenje razlomaka.

Neka su a/b i c/d racionalni brojevi, tada je:

Proizvod dva racionalna broja istog znaka je pozitivan racionalan broj.

Proizvod dva racionalna broja različitih znakova je negativan racionalan broj.

Recipročna vrednost racionalnog broja

Recipročna vrednost racionalnog broja a/b (različitog od nule) je broj b/a pri čemu je racionalan broj b/a istog znaka kao a/b

Proizvod racionalnog broja i njegove recipročne vrednosti je jednak jedan.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI