Back to homepage

Centralna simetrija – Matematika za 6. razred

Oblast: Četvorougao
Lekcija: Centralna simetrija
Razred: 6. razred osnovne škole

Neka je data tačka O. Proizvoljnoj tački M pridružena je tačka M’ tako da je M’ tačka prave OM pri čemu je tačka O središte duži MM’. (Slika 1.)

Kažemo da je tačka M’  simetrična tački M u odnosu na tačku O. Prikazano pridruživanje ili preslikavanje se naziva centralna simetrija. Tačka je centar simetrije.

Neka je data duž AB. Konstruišimo centralno simetričnu duž duži AB  u odnosu na tačku O. (Tačka O je dakle centar simetrije.)

Potrebno je da odredimo:

  • tačku A’ simetričnu tački A u odnosu na tačku O,
  • tačku B’ simetričnu tački B u odnosu na tačku O.

Nacrtamo pravu iz tačke A kroz tačku O. Rastojanje OA šestarom prenesemo na drugu stranu prave u odnosu na tačku O. Dobili smo tačku A’.

Na isti način određujemo tačku B’. Spajanjem tačaka A’ i B’  dobili smo duž A’B’ centralno simetričnu duži AB  u odnosu na tačku O.

Duži AB i A’B’  su podudarne, tj. obe duži su jednakih dužina.

Uopšteno, primenom centralne simetrije, svaka figura se preslikava u njoj podudarnu figuru. Figura koja se centralnom simetrijom preslikava u samu sebe naziva se centralnosimetrična figura.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ČETVOROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI