Back to homepage

Deltoid – Matematika za 6. razred

Oblast: Četvorougao
Lekcija: Deltoid
Razred: 6. razred osnovne škole

Četvorougao koji ima dva para jednakih susednih stranica naziva se deltoid.

AB=AD,   CB=CD

Na slici vidimo da je tačka A jednako udaljena od tačaka i D, takođe i da je tačka je jednako udaljena od tačaka i D, što znači da tačke A i C pripadaju simetrali duži BD.

Dakle, prava koja sadrži dijagonalu AC  je simetrala duži BD i važi sledeće:

  • Dijagonale konveksnog deltoida uzajamno su normalne i jedna od dijagonala polovi drugu.

Prava koja sadrži jednu dijagonalu (čije su krajnje tačke temena stranica koje su jednake) je njegova osa simetrije. Dakle, deltoid je osnosimetričan četvorougao. (Osa simetrije je dijagonala AC.)

Dva naspramna ugla polovi simetralna dijagonala, a druga dva naspramna ugla su jednaka. (Slika 2.) U deltoid se može upisati kružnica. Centar upisane kružnice je presek simetrala jednakih uglova.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ČETVOROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI