Back to homepage

Skup racionalnih brojeva – Matematika za 6. razred

Oblast: Racionalni brojevi
Lekcija: Skup racionalnih brojeva
Razred: 6. razred osnovne škole

Rezultat sabiranja, oduzimanja i množenja celih brojeva je ceo broj. Prema tome, računske operacije sabiranja, oduzimanja i množenja su uvek izvodljive u skupu celih brojeva Z. Međutim to nije slučaj sa operacijom deljenja jer količnik dva cela broja nije uvek ceo broj.

Zbog toga je skup Z potrebno proširiti u skup u kome će i deljenje biti uvek izvodljivo izuzev sa nulom. (Deljenje brojeva sa nulom nije definisano).

Razlomke smo prikazivali kao brojeve oblika:

m/n (m, n∈N)

tj. kao količnik dva prirodna broja.

Te razlomke nazivamo pozitivnim racionalnim brojevima. Razlomci manji od nule su brojevi oblika:

m/n (m, n∈N)

Ove razlomke nazivamo negativnim racionalnim brojevima.

Unija skupova pozitivnih racionalnih brojeva, negativnih racionalnih brojeva i nule naziva se skup racionalnih brojeva. Skup racionalnih brojeva se označava sa Q.

Racionalni brojevi su količnici dva cela broja p i q:

p/q, q≠0

Broj p se naziva brojilac, a broj q imenilac.

Svaki racionalan broj se može zapisati kao količnik celog i prirodan broja, npr:

Svaki ceo broj a se može zapisati kao a/1 što znači da su i celi brojevi racionalni.

Zadaci i testovi za vežbenje

IMAŠ PROBLEM SA RACIONALNIM BROJEVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI