Back to homepage

Površina pravougaonika – Matematika za 6. razred

Oblast: Površina trougla i četvorougla
Lekcija: Površina pravougaonika
Razred: 6. razred osnovne škole

Fomula za površinu pravougaonika

Površina pravougaonika jednaka je proizvodu dužina njegovih susednih stranica. Površina pravougaonika stranica a i b je:

P = ab

  • Primer 1: Izračunati površinu pravougaonika čije su susedne stranice dužina 6cm i 3cm.
  • Rešenje:  Površinu izračunavamo pomoću formule:

P= 6cm • 3cm = 18 cm2

Rešenje možemo predstaviti razlaganjem ovog pravouganika na 18 jediničnih kvadrata.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA POVRŠINOM TROUGLA I ČETVOROUGLA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI