Back to homepage

Pojam četvorougla – Matematika za 6. razred

Oblast: Četvorougao
Lekcija: Pojam četvorougla
Razred: 6. razred osnovne škole

Deo ravni ograničen prostom zatvorenom izlomljenom linijom koju čine četiri duži naziva se četvorougao.

Četvorougao je konveksan ako za bilo koje dve tačke koje pripadaju četvorouglu može da se povuče duž koja pripada tom četvorouglu. U suprotnom četvorougao je nekonveksan.

Mi ćemo se baviti konveksnim četvorouglovima.

Posmatramo četvorougao ABCD prikazan na slici 2.

Tačke A, B, C i D su temena četvorougla ABCD.

Duži AB, BC, CD i DA su stranice četvorougla. Stranice koje imaju zajedničko teme su susedne stranice (npr. AB i BC), stranice koje nemaju zajedničkih tačaka su naspramne stranice (npr. AB i CD).

Uglovi ∠DAB, ∠ABC, ∠BCD i ∠CDA su uglovi četvorougla. Najčešće se obeležavaju grčkim slovima α, β, γ i δ. Uglovi četvorougla su susedni ako su im temena susedna, ili naspramni ako su im temena nesusedna.

Duži čije su kranje tačke nesusedna temena, nazivaju se dijagonale četvorougla.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ČETVOROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI