Back to homepage

Paralelogram – Matematika za 6. razred

Oblast: Četvorougao 
Lekcija: Paralelogram
Razred: 6. razred osnovne škole

Četvorougao čije su naspramne stranice paralelne naziva se paralelogram.

  • Naspramni uglovi paralelograma su jednaki, a susedni suplementni.
  • Dva ugla su suplementna ako im je zbir jednak 180°.
  • Četvorougao čiji su naspramni uglovi jednaki je paralelogram.

Svojstva paralelograma:

  • naspramne stranice paralelograma su jednake;
  • dve naspramne stranice paralelograma su jednake i paralelne;
  • dijagonale paralelograma se polove.

Važi i sledeće:

  • Četvorougao čije su naspramne stranice jednake je paralelogram.
  • Četvorougao čije su dve naspramne stranice jednake i paralelne je paralelogram.
  • Četvorougao čije se dijagonale polove je paralelogram.

Duž koja je normalna na prave koje sadrže naspramne stranice paralelograma i čiji krajevi pripadaju tim pravama naziva se visina paralelograma.

Paralelogram ima dve visine koje označavamo sa ha i hb.

Dužine visina paralelograma jednake su rastojanju paralelnih pravih koje sadrže naspramne stranice.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ČETVOROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI