Matematika za 5. razred – Zadaci i rešenja

Zadaci iz matematike za peti razred

U 5. razredu osnovne škole, školarci se prvi put susreću sa kompleksnijim gradivom iz matematike. Važno je da učenici dobro savladaju gradivo petog razreda matematike, posebno zato što oni koji ne savladaju osnovne stvari u kasnijim razredima često ne mogu da reše ozbiljnije i teže zadatke.

Skupovi, geometrijski objekti i razlomci samo su deo onoga s čim se susreću petaci, a kako bi lekcije iz matematike bile razumljivije, u nastavku, naći ćete celokupno gradivo koje se uči tokom 5. razreda. Lekcije i zadaci iz matematike za 5. razred i njihova rešenja, predstavljena korak po korak, znatno će vam olakšati savladavanje gradiva.

Matematika za peti razred – zadaci i lekcije

1. Skupovi

 • Pojam skupa, elementi
 • Podskup, jednakost skupova
 • Presek skupova
 • Unija skupova
 • Razlika skupova
 • Skupovne operacije
 • Skup prirodnih brojeva
 • Izrazi sa promenljivima
 • Tačka, prava, ravan
 • Poluprava, duž
 • Poluravan, izlomljena linija, mnogougao
 • Kružnica i krug
 • Deljivost, delioci i sadržaoci broja
 • Osobne deljivosti
 • Deljivost brojeva dekadnom jedinicom i brojevima 2, 4, 5 i 25
 • Deljivost brojevima 3 i 9
 • Primena pravila deljivosti
 • Prosti i složeni brojevi. Rastavljanje na činioce
 • Zajednički delilac i NZD
 • Zajednički sadržalac i NZS
 • Primena NZD i NZS
 • Pojam razlomka
 • Proširivanje i skraćivanje razlomaka
 • Upoređivanje razlomaka
 • Vrste razlomaka
 • Decimalni zapis razlomka
 • Prevođenje razlomka oblika a/b u decimalni zapis i obrnuto
 • Upoređivanje razlomaka u decimalnom zapisu
 • Približna vrednost broja
 • Brojevna poluprava
 • Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca
 • Sabiranje razlomaka
 • Oduzimanje razlomaka
 • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva
 • Svojstva sabiranja
 • Jednačine
 • Nejednačine
 • Množenje i deljenje razlomaka prirodnim brojem
 • Množenje razlomaka
 • Deljenje razlomaka
 • Svojstva množenja i deljenja
 • Množenje decimalnih brojeva
 • Deljenje decimalnih brojeva
 • Brojevni izrazi
 • Aritmetička sredina
 • Razmera
 • Procenti
 • Prevođenje beskonačnog decimalnog zapisa u oblik a/b

5. Ugao

 • Pojam ugla, elementi i obeležavanje
 • Centralni ugao kruga, kružni luk i tetiva
 • Upoređivanje uglova, prenošenje uglova
 • Sabiranje i oduzimanje uglova grafički
 • Vrste uglova
 • Komplementni i suplementni uglovi
 • Merenje uglova
 • Sabiranje i oduzimanje uglova računski
 • Uporedni i unakrsni uglovi
 • Uglovi na transverzali
 • Uglovi sa paralelnim kracima
 • Pojam osne simetrije u ravni
 • Konstrukcija osnosimetričnih figura
 • Simetrala duži
 • Simetrala ugla
 • Primena simetrale duži i simetrale ugla