Back to homepage

Matematika za 3. razred srednje škole – Zadaci i rešenja

Zadaci iz matematike za treći razred srednje škole

Gradivo iz matematike za 3. razred srednje škole, između ostalog, donosi poliedre, obrtna tela, vektore i kompleksne brojeve te polinome. Upravo ove lekcije iz matematike zadaju veliku glavobolju srednjoškolcima.

Kako do toga ne bi došlo, u nastavku, naći ćete lekcije iz matematike za 3. razred srednje škole, uz detaljna objašnjenja. Takođe, uz same lekcije, moći ćete i da proverite svoje znanje uz pomoć brojnih zadataka. Ukoliko, pak, naiđete na neki problem, ne brinite, jer je za svaki zadatak ponuđeno i rešenje.

Matematika za treći razred – zadaci i lekcije

 • Površina trougla
 • Površina četvorougla
 • Površina šestougla i osmougla
 • Površina kruga
 • Površina kružnih delova
 • Površina i zapremina četvorostrane prizme (osnova pravougaonik, kvadrat i paralelogram)
 • Površina i zapremina trostrane prizme
 • Površina i zapremina prizme (osnova pravilan šestougao, romb i trapez)
 • Površina i zapremina piramide
 • Površina i zapremina zarubljene piramide
 • Pravilni poliedri
 • Površina i zapremina valjka
 • Površina i zapremina kupe
 • Zarubljena kupa
 • Površina lopte i delova lopte (kalota i pojas)
 • Zapremina lopte i delova lopte
 • Upisana i opisana lopta poliedra
 • Upisana i opisana lopta obrtnih tela
 • Determinante reda dva i njihove osobine
 • Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate
 • Determinante reda tri i njihove osobine
 • Sistem tri jednačine sa tri nepoznate
 • Gausov postupak

5. Vektori

 • Vektori u pravouglom koordinatnom sistemu, operacije sa vektorima
 • Linearna zavisnost vektora
 • Skalarni proizvod vektora, svojstva
 • Vektorski proizvod
 • Mešoviti proizvod
 • Rastojanje dve tačke. Podela duži u datoj razmeri
 • Površina trougla (preko koordinata temena)
 • Razni oblici jednačine prave
 • Jednačina prave kroz dve tačke
 • Međusobni položaj dve prave
 • Pramen pravih
 • Normalan oblik jednačine prave. Rastojanje tačke i prave
 • Prava i trougao
 • Jednačina kruga
 • Prava i krug, tangenta kruga
 • Odnos dva kruga
 • Elipsa, jednačina i osnovni elementi
 • Prava i elipsa, tangenta elipse
 • Hiperbola, jednačina i osnovni elementi
 • Prava i hiperbola, tangenta i asimptota
 • Parabola, jednačina i osnovni elementi
 • Prava i parabola, tangenta parabole
 • Matematička indukcija, pojam i primena na deljivost brojeva
 • Matematička indukcija, primena na nizove
 • Osnovni pojmovi o nizovima, monotonost, ograničenost
 • Aritmetički niz
 • Geometrijski niz
 • Aritmetički i geometrijski niz, primena
 • Konvergentni nizovi i granična vrednost beskonačnog niza
 • Kompleksni brojevi, osnovne operacije
 • Trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Moavrova formula. Korenovanje kompleksnih brojeva
 • Polinomi, deljenje polinoma i Bezuova teorema
 • Vijetove formule
 • Polinomi sa realnim koeficijentima

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments