Back to homepage

Vektori – Zadaci i lekcije

Ako bi posmatrali dva automobila, njihove pozicije mogli bi da prikažemo tačkama, a njihovo rastojanje jednom duži. U stvarnom svetu njihove pozicije i rastojanje između njih zavisi od faktora kao što su brzina, pravac i smer u kojem se kreću, brzina vetra itd. Kako bi prikazali ne samo pravac, već i smer i jačinu sile, koristimo vektore.

Vektori – definicija

Vektori na najbolji način predstavljaju odnose fizičkih veličina kao što su na primer, brzina ili ubrzanje. U skladu sa tim možemo ih definisati na sledeći način:

Vektor je bilo koja veličina koja ima pravacsmer intenzitet.

Koriste se najčešće u fizici, matematici, mehanici, ali i u hemiji, elektrotehnici i na svim mestima gde je potrebno opisati neko kretanje, kao i pravac i smer tog kretanja.

Matematika za 3. razred srednje škole upoznaje učenike sa vektorima u pravouglom koordinatnom sistemu, linearnom zavisnošću vektora, proizvodom vektora itd.

Zadaci iz vektora – matematika za treći razred srednje škole

  • Vektori u pravouglom koordinatnom sistemu, operacije sa vektorima
  • Linearna zavisnost vektora
  • Skalarni proizvod vektora, svojstva
  • Vektorski proizvod
  • Mešoviti proizvod

IMAŠ PROBLEM SA VEKTORIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI