Jednostavno dodavanje numeričkih tastera Google tastaturi

21/04/2015 09:49

Jednostavno dodavanje numeričkih tastera Google tastaturi

Kucanje sadržaja, koji sadrže mnogo numeričkih podataka, može biti zamarajuće kada za to koristite tastaturu svog mobilnog telefona sa ekranom osetljivim na dodir.

Na sreću, ukoliko ste korisnik Google tastature, imate mogućnost dodavanja reda numeričkih tastera iznad slovnih tastera, zbog čega nećete morati neprekidno da se prebacujete sa slovne na numeričku tastaturu i obrnuto.

Ukoliko trenutno ne koristite Google tastaturu, već neku drugu, najpre aktivirajte Google tastaturu, u suprotnom ovo uputstvo neće dati rezultate.

Zatim, idite u podešavanja za tastaturu. Njima možete pristupiti klikom na ikonicu aplikacije ili prateći sledeće korake: Settings > Language & Input > Google Keyboard.

Odatle pređite na Appearance & layouts i odaberite Custom input styles. Sad kliknite ikonicu u gornjem desnom uglu, sa znakom plus. Za jezik odaberite engleski (američki), a za raspored tastera odaberite PC. Kliknite Add.

Sada iz aplikacije pokrenite tastaturu. Zadržite razmak, kako biste prešli na nova podešavanja, ona koja su označena kao English (US) (PC).

Time ste iznad slovnih tastera dodali red numeričkih tastera. Naravno, sada vaša tastatura zauzima malo više prostora na ekranu, ali to ne bi trebalo da vam smeta, pogotovu ako često radite sa Excel dokumentima, Google stranicama ili radite bilo šta što zahteva iskucavanje velike količine numeričkog sadržaja.

21/04/2015 09:49

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments