Back to homepage

Adjectives – Pridevi

Pridevi opisuju imenicu uz koju stoje u rečenici. U engleskom jeziku oni nemaju rod, broj i slaganje sa padežima, tačnije nepromenljivi su. Za prideve se kaže da su “neprijatelji” imenica iz razloga što neke imenice možemo da upotrebimo bez prideva. Na primer, umesto da kažemo „velika, impresivna kuća“ (2 prideva+1 imenica), možemo jednostavno reći „vila“ (1 imenica).

Posebnu pažnju treba obratiti na vlastite prideve koji se izvode iz vlastitih imenica. U srpskom jeziku takvu vrstu prideva pišemo malim slovima (npr. ruska tehnika, francuska poezija), dok se u engleskom oni pišu velikim slovom.

Prisvojni pridevi (Possessive Adjectives)

Prisvojni pridevi određuju imenice (my sister, his book, their house). Prisvojni pridevi imaju sledeće oblike:

Lična zamenica

 • I – ja
 • you – ti
 • he – on
 • she – ona
 • it – ono
 • we – mi
 • you – vi
 • they – oni

Prisvojni pridev

 • my – moj
 • your – tvoj
 • his – njegov
 • her – njen
 • its – njegovo
 • our – naše
 • your – vaše
 • their – njihovo

Primeri:

 • This is my house. (Ovo je moja kuća.)
 • His mother is very nice. (Njegova majka je veoma fina.)
 • Her name is Jelena. (Njeno ime je Jelena.)
 • What is your name? (Koje je tvoje ime / Kako se zoveš?)
 • What is his job? (Koje je njegovo zanimanje?)

Poređenje prideva (Comparisons of Adjectives)

Kod jednosložnih i nekih dvosložnih prideva komparativ se gradi dodavanjem sufiksa –er, a superlativ dodatkom sufiksa –est:

 • old – older – oldest (star, stariji, najstariji)
 • smart – smarter – smartest (pametan, pametniji, najpametniji)

Pridevi koji se završavaju na –y ispred kojeg se nalazi suglasnik, menjaju –y u –i:

 • friendly – friendlier – friendliest (ljubazan, ljubazniji, najljubazniji)

Jednosložni pridevi sa kratkim samoglasnikom udvajaju poslednji suglasnik u poređenju:

 • big – bigger – biggest (velik, veći, najveći)
 • thin – thinner – thinnest (mršav, mršaviji, najmršaviji)

Višesložni pridevi se porede na sledeći način: komparativ se gradi dodatkom priloga more a superlativ dodatkom priloga most:

 • beautiful – more beautiful – most beautiful (lep, lepši, najlepši)
 • popular – more popular – most popular (popularan, popularniji, najpopularniji)

Ovakvo poređenje se još naziva i složeno poređenje. U okviru složenog poređenja možemo razlikovati pozitivno i negativno poređenje.

Pozitivno poređenje govori o tome da jedan subjekat u većoj meri sadrži navedenu osobinu:

 • She is more intelligent than her sister. (Ona je inteligentnija od njene sestre.)

Negativno poređenje govori o tome da jedan subjekat u manjoj meri sadrži navedenu osobinu:

 • Belgrade is a less dangerous place than New York. (Beograd je manje opasno mesto od Njujorka.)

Razliku između dva subjekta možemo iskazati i sa different from:

 • Belgrade is different from New York. (Beograd je drugačiji od Njujorka.)

Poređenje po jednakosti znači da dva subjekta u istoj meri poseduju neku osobinu. U tu svrhu koristimo as … as:

 • Mary is as beautiful as her sister. (Meri je lepa kao njena sestra.)
 • He is as smart as I am. (On je pametan kao ja.)

Neki pridevi se porede nepravilno:

 • good – better – best (dobar, bolji, najbolji)
 • bad – worse – worst (loš, gori, najgori)
 • little – less – least (malo, manje, najmanje)
 • much – more – most (mnogo, više, najviše)
 • many – more – most (mnogo, više, najviše)

Lekcije o ostalim vrstama reči u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje