Toksične stvari koje ne smemo bacati u smeće

05/08/2021 12:20

Toksične stvari koje ne smemo bacati u smeće

Toksični otpad često dođe “pod ruku”, a da ga nismo ni svesni, pa ga tako i odlažemo, sa svakodnevnim smećem.

Međutim, ovo nikako ne smemo da radimo.

Odlaganje toksičnog otpada

Moramo voditi računa o očuvanju i zaštiti životne sredine, a jedan od načina je i pravilno odlaganje. Evo šta nikako ne bismo smeli da bacamo u smeće.

Baterije

Pojedine vrste baterija sadrže toksične i korozivne hemikalije koje su itekako štetne po okolinu. Ne preporučuje se njihovo odlaganje sa svakodnevnim komunalnim otpadom.

Sijalice

Sijalice sadrže žarne niti, pa ih iz tog razloga ne treba odlagati u smeće, kako na deponijama ne bi ispuštale živu u zemlju.

Motorno ulje

Potrudite se da ne izlivate ovo ulje u odvode, ne prosipajte ga po zemlji i ne odlažite ga na zabačene lokacije. Jedan galon motornog ulja može kontaminirati milion galona sveže vode.

Boje i lakovi

Boje, lakovi, razređivači, premazi i ostali slični proizvodi spadaju u opasan kućni otpad, zato što sadrže hemikalije koje su opasne po ljude, životinje i životnu okolinu.

Stari lekovi

Lekovi predstavljaju opasan medicinski otpad i zato je potrebno odlagati ga u određena skladišta, a preporučljivo je odneti ih u domove zdravlja i apoteke.

05/08/2021 12:20

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments