Prečice i specijalni znaci na tastaturi

28/04/2021 16:57

Prečice i specijalni znaci na tastaturi

Osoba koja dnevno provede osam sati radeći na tastaturi, izgubi oko 64 sata godišnje obavljajući zadakte koristeći miš umesto tastature. Prečice na tastaturi nisu novina, ali često zaboravimo da ih koristimo. Istraživanja još i kažu da se najčešće koriste dve: CTRL+C za kopiranje i CTRL+V za “lepljenje”.

U nastavku neke koje bi trebalo da olakšaju rad i uštede vreme.

ALT + F4 – zatvoriti prozor ili program.
ALT + Backspace – vraćanje izbrisanog teksta.
CTRL + SHIFT + N – višenamenska prečica. Kad pritisnete ovu kombinaciju na radnoj površini ili u folderu, stvarate novi folder. U Gugl kroumu (Google Chrome) ova kombinacija pravi novi tab.
CTRL + T – otvara novi tab (prozor) u svakom pregledaču (brauzeru).
CTRL + SHIFT + T – otvara poslednji zatvoreni tab (prozor).
ALT + TAB – omogućava pregled prozora
CTRL + Esc – otvara Start meni.
Windows + L – ova funkcija koristi onima koji često ustaju sa svog radnog mesta i ne žele da se drugi služe njihovim kompjuterom.
Windows + M – kombinacija pomaže da se rešite pretrpanog ekrana. Pritiskom na ovu prečicu, spuštate sve prozore na taskbar.
Windows + TAB – kombinacija koja omogućava da se vide svi prozore koji su trenutno otvoreni.
Shift + Delete – korisna prečica sa kojom se mora biti oprezan. Briše fajlove, zaobilazeći korpu za otpatke, pa se teže vraćaju.
CTRL + ALT + DEL – otvara Task menadžer.

objašnjenje: F tipke

1. Redo (suprotno od Undo)

Windows: CTRL+Z se koristi za poništavanje prethodne akcije, to jest za komandu poznatu kao Undo, a pritiskom na tastere CRTL+Y ponoviće se akcija koja je poništena.

MacOS: COMMAND+SHIFT+Z

2. Screenshot aktivnog prozora

Windows: Taster Print Screen (PrtSc) na tastaturi se koristi za pravljenje snimka celog ekrana. Ali, ako želite da snimite samo ono što se nalazi u okviru aktivnog prozora, pritisnite tastere ALT+PrtSc.

Mac računar: COMMAND+SHIFT+4, a zatim taster SPACE. Ovo će promeniti izigled kursora miša – iz strelice u krstić. Nakon toga kliknite na prozor čiji sadržaj želite da snimite kao screenshot.

pročitajte još i: Ovi trikovi će vam olakšati pisanje u Word-u

3. Kreiranje nove fascikle (foldera)

Windows: kombinacija tastera CTRL+SHIFT+N.

MacOS: SHIFT+COMMAND+N. Ovo će otvoriti novi folder u Finder-u.

4. Zaključavanje Windows operativnog sistema (Lock Windows)

Windows: WINDOWS+L, za nastavak rada mora da se unese Windows lozinku.

MacOS-a: CONTROL+SHIFT+POWER

5. Otvorite Chrome u inkognito (privatnom) režimu

Windows: CTRL+N i CTRL+T koriste za otvaranje novog prozora odnosno novog taba. A za Chrome u inkognito (privatnom) režimu: CTRL+SHIFT+N.

MacOS: COMMAND+SHIFT+N.

saznajte i 10 stvari koje treba da znate o Windows-u 10

6. Ponovo otvorite zatvoren tab

Windows: CTRL+SHIFT+T. Chrome pamti poslednjih 10 tabova koje ste zatvorili.

MacOS: COMMAND+SHIFT+T.

objašnjenje: F tipke

Specijalni znaci

Alt + 156 £ – Simbol za funtu
Alt + 0128 € – Simbol za evro
Alt + 253 ² – Oznaka za kvadratni koren
Alt + 0176 ° – Simbol za celzijus
Alt + 0169 © – Copyright
Alt + 0134 † – Krst
Alt + 0154 š – Slovo latinice kada nemate instaliranu latiničnu tastaturu
Alt + 230 µ – Simbol za slovo mi grčkog alfabeta, tj. mikrometričku jedinicu
Alt + 0174 ® – Registrovani trademark simbol

pročitajte još i : Ove prečice za Android verovatno ne koristite

Prečice u Excelu

Ctrl + Shift + U – Razvijanje ili skupljanje polja za formulu
Ctrl + Shift + End – Izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja
Ctrl + O – Otvaranje fajla
Alt + H, H – Odabir boje
Ctrl + W – Zatvaranje fajla
Alt + H, B – Dodavanje ivica (border)
Alt + Shift + F10 – Prikaz menija ili poruke za dugme „proveravanje grešaka”
Ctrl + Alt + Shift + F9 – Provera zavisnih formula, a zatim izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim sveskama
Alt + H, D, C – Brisanje kolone

Za program Word

Alt + Ctrl + Tačka – Tri tačke
Alt + R, U, L – Podešavanje jezika za proveru
Ctrl + L – Levo poravnanje teksta/td>
Ctrl + R – Desno poravnanje teksta
Ctrl + Y – Ponavljanje radnje
Ctrl + E – Centriranje teksta

Photoshop uz prečice

Ctrl + Alt + Shift + I – Informacije o fajlu
Shift + W – Prebacivanje na Magic Wand/Quick Selection
Shift + L – Kretanje kroz Lasso alate
Ctrl + Alt + Shift + O – Open As opcija
Shift + C – Prebacivanje sa Cropa na Slice alate
Ctrl + Alt + Shift + B – Pretvaranje slike u crno-belu
Ctrl + Shift + K – Podešavanje boja
Shift + M – Kretanje kroz Marquee alate

 

28/04/2021 16:57

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments