Back to homepage

Matematika za 2. razred srednje škole – Zadaci i rešenja

Zadaci iz matematike za drugi razred srednje škole

U 2. razredu srednje škole, đaci se susreću da stepenovanjem i korenovanjem, kvadratnim jednačinama i logaritmima. Uglavnom, srednjškolcima teško pada učenje ovih oblasti.

Baš iz tog razloga, ovde ćete pronaći lekcije iz matematike za drugi razred srednje škole. Uz objašnjenje gradiva, na kraju svake lekcije naći će se zadaci iz matematike za 2. razred srednje škole koje ćete moći da provežbate. Ukoliko budete imali problema, svaki zadatak ima i ponuđeno rešenje koje će vam olakšati proces učenja.

Matematika za drugi razred – zadaci i lekcije

 • Stepen čiji je izložilac ceo broj
 • Funkcija y = xn, n∈Z
 • Kvadratni koren
 • Pojam n-tog korena i operacije
 • Operacije sa korenima – razni zadaci
 • Racionalizacija
 • Pojam kompleksnog broja i operacije sa kompleksnim brojevima
 • Modul kompleksnog broja, konjugovano-kompleksni brojevi, rastavljanje
 • Pojam kvadratne jednačine sa jednom nepoznatom i rešavanje bez formule
 • Kvadratna jednačina – rešavanje pomoću formule
 • Priroda rešenja kvadratne jednačine
 • Vietove formule
 • Jednačine koje se svode na kvadratne, bikvadratne
 • Binomne i trinomne jednačine
 • Simetrične jednačine
 • Kvadratna funkcija i njena svojstva
 • Skiciranje grafika kvadrate funkcije
 • Kvadratne nejednačine
 • Sistemi kvadratne i linearne jednačine
 • Sistemi dve kvadratne jednačine
 • Primena sistema
 • Iracionalne jednačine
 • Iracionalne jednačine koje se rešavaju uvođenjem smene
 • Iracionalne nejednačine
 • Eksponencijalna funkcija i njen grafik
 • Eksponencijalne jednačine
 • Eksponencijalne jednačine koje se rešavaju uvođenjem smene
 • Eksponencijalne nejednačine
 • Sistemi eksponencijalnih jednačina
 • Pojam i svojstva logaritma
 • Logaritamska funkcija i njen grafik
 • Logaritamske jednačine
 • Logaritamske nejednačine
 • Sistemi logaritamskih jednačina
 • Trigonometrija pravouglog trougla
 • Uopštenje pojma ugla, merenje ugla, radijan
 • Trigonometrijska kružnica, vrednost trigonometrijskih funkcija osnovnih uglova
 • Osnovne relacije između trigonometrijskih funkcija i trigonometrijski identiteti
 • Svođenje trigonometijskih funkcija na oštar ugao (svođenje na prvi kvadrant)
 • Adicione formule
 • Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla
 • Trigonometrijske funkcije poluugla
 • Transformacija proizvoda trigonometrijskih funkcija u zbir ili razliku
 • Transformacija zbira i razlike trigonometrijskih funkcija u proizvod
 • Parnost i periodičnost trigonometrijskih funkcija
 • Nule i ekstremne vrednosti trigonometrijskih funkcija
 • Grafici trigonometrijskih funkcija
 • Inverzne trigonometrijske funkcije
 • Trigonometrijske jednačine
 • Trigonometrijske nejednačine
 • Sinusna i kosinusna teorema i primene

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments