Kako podela na muške i ženske poslove utiče na rodne uloge?

07/03/2020 14:06

Kako podela na muške i ženske poslove utiče na rodne uloge?

U rodnom osvešćivanju gotovo da u praksi nema nekog većeg pomaka. Iako je druga decenija 21. veka, i dalje čujemo jasnu i glasnu podelu na „muške“ i „ženske“ poslove. 

Ova rigidna podela počinje da se formira u porodici kod dece u najranijem uzrastu. Kreće se sa „simpatičnim“ i naivnim uverenjem da je čekić za batu, jer će on da popravlja po kući kada poraste, a šerpica za mamu, jer će ona da kuva ručak svojoj bebi.

Podela na muške i ženske poslove nastala je u davnoj istoriji, kada su žene bile u kući i brinule o deci i domu, dok su se muškarci bavili privređivanjem. Ova tradicija sačuvala se do današnjih dana, a najizrazitija je u manjim sredinama.

Bilo kako bilo, i dalje je čudno kada devojka želi da upiše vojnu akademiju, a kada mladić želi da profesionalno svira klavir. Zašto je to tako i kako utiče na formiranje ličnosti jednog deteta?

Izučavanje podele posla i rodnih uloga je postalo naročito aktuelno poslednjih decenija, kada je rodna uloga žene doživela intenzivne promene. Pojavom emancipacije, žene su otkrile potpuno drugi sveti, shvativši da ne postoji kruti oblik koji definitivno razdvaja jedan posao od drugog i da one, shodno svom interesovanju i obrazovanju mogu da budu i takstistkinje i da budu pilotkinje.

Važno je da to shvati cela porodica, jer od najranijeg uzrasta upravo oni formiraju svest o tome.

Kako to utiče na decu?

Rodna neravnopravnost utiče na to da dete u startu ne može da ostvari svoj pun potencijal, jer mu/joj je odmah rečeno šta može ili ne može. Kroz porodični model, obrazovanje, proces socijalizacije i vannastavne aktivnosti dete će proći značajne faze u kojima bi svi trebalo da obrate pažnju na pravila koja predstavljaju.

Na kraju, zapitajte se da li biste voleli da ćerka jednog dana dođe iz škole sa pitanjem da li je istina da ona ne može da trenira košarku, boks ili karate.

07/03/2020 14:06

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments