Šta je to Venerin sneg?

17/05/2018 11:21

Šta je to Venerin sneg?

Za sneg znamo, ali kao pojavu na planeti Zemlji. Kako postoji izraz Venerin sneg, ne možemo, a da se ne zapitamo, pada li sneg i na planeti Veneri?

Venerin sneg je ustvari posvetljavanje radarskog odraza od površine Venere na visokim kotama. Prema naučnim saznanjima, u početku je priroda ovog “snega” bila nepoznata. Kako se istraživanje odvijalo, naučnici su došli do otkrića da to ne može biti zaleđena voda, jer kao takva ne može postojati u vrelim i suvim uslovima, kakvi karakterišu atmosferu Venere.

O kakvom snegu se zapravo radi?

Objašnjenja, koja su bila moguća u ovom slučaju, odnosila su se na svojstvo zemljišta ili na rastresito tlo, zatim na različite stepene nagiba na visokim i niskim kotama, kao i na taloženje hemikalija na visokim kotama.

Pogledajte i: Tamne mrlje na Veneri

Radarski prikazi planete zabeležili su glatke površine, koje su tamne dok su grube površine, svetle. Na promenu radarske slike uticao je i sastav stena, materijal sa visokom dielektričnom konstantnom. Teško je utvrditi da li su visinski predeli različitog hemijskog sastava i teksture u odnosu na nizije.

Postoji teorija da su slojevi stena ispod površine bogati piritom ili drugim metaličnim inkluzijama, koje mogu biti reflektivne. Brzina kojom se stene troše na visokim kotama mogu u kontinuitetu otkrivati novi materijal, pa tako i uzrokovati svetlije visije od nizija.

Pogledajte i: Super nauka: U poseti Veneri – sestri planete Zemlje

U korist teorije da se metalična jedinjenja sublimiraju u nižim delovima, dok se u toplijim i višim odlažu, išla su radarska osmatranja vioke rezolucije. Ovo osmatranje izvedenio je pomoću probe “Magelan”, 1995. Metali koji su ukjučeni u ovu teoriju su telurit, pirit i drugi metali iz grupe sulfida.

Pogledajte i: Moguć život na Veneri: U lebdećim balonima?

Naučnici navode da nova istraživanja potkrepljuju i mogućnost kondenzacije i identifikacije “snega” kao olovo-sulfida i bizmut-sulfida, koji se talože u atmosferi i na visinama iznad 2.600 metara.

17/05/2018 11:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments