Šta donosi novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti?

17/06/2021 13:22

Šta donosi novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti?

Nezaposlene žene, koje nisu imale zdravstveno osiguranje t pravo mogu da steknu na osnovu neplaćenog rada u kući, navodi se u novom Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Isti zakon bavi se i  platama i otkazima u firmama. Inače, ovaj zakon je usvojen 20. maja.

Kako prenosi list Blic, zakonom je predviđen isti tretman i jednake mogućnosti za žene i muškarce u oblasti traženja i dostupnosti poslova, ali i u oblasti ostvarivanja prava na rad, a zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti ili rad iste vrednosti. List navodi da je zakonom zbranjen je otkaz, odnosno raskid radnog odnosa od strane poslodavca, organa javne vlasti, ali i proglašavanje zaposlenog za višak na osnovu pola, odnosno roda, trudnoće, porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, kao i zbog pokrenutog postupka za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i seksualnog ucenjivanja.

Predviđa se i da zaposlenima imaju jednaku platu za isti rad ili rad iste vrednosti, bilo da se isplaćuje u celosti u novcu ili delom u novcu, a delom u naturi, u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose. Zakon predviđa da se podaci o neplaćenom kućnom radu, koji se prikupljaju i evidentiraju od strane proizvođača zvanične statistike, javno objavljuju u skladu sa petogodišnjim statističkim programom i godišnjim primenjivim planovima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog rada u kući – vođenje domaćinstva, staranje o podizanju dece, staranje o ostalim članovima porodice), neplaćenog rada na poljoprivrednom imanju… imaće sve osobe koje to pravo nisu imale. Kako dalje stoji u zakonu, odsustvovanje sa posla zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta, odnosno očinstva i materinstva (roditeljstva), usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, ne može biti razlog za uskraćivanje prava na stručno usavršavanje i dodatno obrazovanje.

Novina navodi i da vreme tokom kojeg je zaposleni odsustvovao sa rada zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta neće se računati kod procene uspešnosti rada u ukupnom vremenskom periodu u kome se uspešnost rada računa.

Kazne

Prema novom zakonu, novčane kazne za poslodavce koji krše zakonske odredbe o zabrani diskriminacije porasle su sa 500.000 dinara po Zakonu o zabrani diskriminacije, odnosno sa 1,5 miliona po Zakonu o radu, na dva miliona dinara. Kazna za odgovorno lice kreće se do 150.000 dinara, a za preduzetnika do 500.000 dinara. Sprovođenje zakona kontroliše resorno ministarstvo preko inspekcije rada.

Blic još piše i da su pravnici saglasni da je glavna prednost zakona što predviđa sankcije kao i to što se vrednuje kućni rad, ali i to što predviđa jednako postupanje prema zaposlenima i radno angažovanim licima.

 

17/06/2021 13:22

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments