Back to homepage

The Present Continuous Tense – Sadašnje trajno vreme

The Present Continuous Tense – Sadašnje trajno vreme

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se gradi od glagola to be u Present Simple Tense-u (Prostom sadašnjem vremenu), tj. am/is/are + Present Participle (sadašnji particip) glavnog glagola.

Sadašnji particip se gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ing:

 • go – going
 • sleep – sleeping
 • work – working

Ako se glagol završava na jedan suglasnik ispred kojeg stoji kratak, naglašen samoglasnik, krajnji se suglasnik ispred –ing udvostručava:

 • hit (udariti) – particip: hitting
 • stop (prestati) – particip: stopping
 • permit (dopustiti) – particip: permitting
 • begin (početi) – particip: beginning

Krajnje –l se uvek udvostručava:

 • travel (putovati) – particip: travelling

Ukoliko se glagol završava na –e, to -e se gubi i dodaje se nastavak –ing:

 • come – coming
 • make – making
 • take – taking

Ukoliko se glagoli završavaju na –ie, nastavak -ie prelazi u y i dodaje se nastavak – ing:

 • die – dying
 • lie – lying

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

 • I am working. (Ja radim.)
 • You are working. (Ti radiš.)
 • He/she/it is working. (On/ona/ono radi.)

Množina (plural)

 • We are working. (Mi radimo.)
 • You are working. (Vi radite.)
 • They are working. (Oni rade.)

Upitni oblik

Jednina (singular)

 • Am I working? (Da li ja radim?)
 • Are you working? (Da li ti radiš?)
 • Is he/she/it working? (Da li on/ona/ono radi?)

Množina (plural)

 • Are we working? (Da li mi radimo?)
 • Are you working? (Da li vi radite?)
 • Are they working? (Da li oni rade?)

Odrični oblik

Odrični oblik Present Continuous Tense-a (Sadašnjeg trajnog vremena) se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola to be u sadašnjem vremenu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I am not (I’m not) working. (Ja ne radim.)
 • You are not (aren’t) working. (Ti ne radiš.)
 • He/she/it is not (isn’t) working. (On/ona/ono ne radi.)

Množina (plural)

 • We are not (aren’t) working. (Mi ne radimo.)
 • You are not (aren’t) working. (Vi ne radite.)
 • They are not (aren’t) working. (Oni ne rade.)

The Present Continuous Tense – Upotreba

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se koristi za:

Radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku):

 • She is reading a book at the moment. (Ona trenutno čita knjigu.)
 • Look! She is dancing. (Pogledaj! Ona pleše.)

Planove vezane za budućnost:

 • I am visiting my sister next weekend. (Sledećeg vikenda ću posetiti svoju sestru.)
 • She is travelling to Italy next month. (Ona će putovati u Italliju sledećeg meseca.)

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje