Back to homepage

Present Perfect Continuous Tense – Sadašnje svršeno trajno vreme

Present Perfect Continuous Tense (Sadašnje svršeno trajno vreme) se gradi od glagola “to be” u Present Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu), tj. have/has been i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

 • I have been working. (Ja sam radio.)
 • You have been working. (Ti si radio.)
 • He/she/it has been working. (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

 • We have been working. (Mi smo radili.)
 • You have been working. (Vi ste radili.)
 • They have been working. (Oni su radili.)

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Present Perfect Continuous Tense-u se gradi kao upitni oblik Present Perfect Simple Tense-a tj. inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola “to have” i lične zamenice.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Have I been working? (Da li sam ja radio?)
 • Have you been working? (Da li si ti radio?)
 • Has he/she/it been working? (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

 • Have we been working? (Da li smo mi radili?)
 • Have you been working? (Da li ste vi radili?)
 • Have they been working? (Da li su oni radili?)

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)

 • Have I been working? – Yes, I have. / No, I haven’t.
 • Have you been working? – Yes you have. / No, you haven’t.
 • Has he/she/it been working? – Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

Množina (plural)

 • Have we been working? – Yes, we have. / No, we haven’t.
 • Have you been working? – Yes, you have. / No, you haven’t.
 • Have they been working? – Yes, they have. / No, they haven’t.

Wh- pitanja:

Jednina (singular)

 • Where have I been working? (Gde sam ja radio?)
 • Where have you been working? (Gde si ti radio?)
 • Where has he/she/it been working? (Gde je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

 • Where have we been working? (Gde smo mi radili?)
 • Where have you been working? (Gde ste vi radili?)
 • Where have they been working? (Gde su oni radili?)

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika glagola be (u Present Perfect Simple Tense-u) i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I have not (haven’t) been working. (Ja nisam radio.)
 • You have not (haven’t) been working. (Ti nisi radio.)
 • He/She/It has not (hasn’t) been working. (On/Ona/Ono nije radio/radila/radio.)

Množina (plural)

 • We have not (haven’t) been working. (Mi nismo radili.)
 • You have not (haven’t) been working. (Vi niste radili.)
 • They have not (haven’t) been working. (Oni nisu radili.)

Present Perfect Continuous Tense – Upotreba

Present Perfect Continuous Tense se koristi za:

Radnju koja je započeta u prošlosti, još uvek traje i može se nastaviti u budućnosti:

 • She has been learning English for three years. (Ona uči engleski već tri godine.)

U ovom kontekstu koristimo priloge for i since.

For označava ukupan vremenski period trajanja radnje:

 • I have been swimming for an hour. (Plivam već sat vremena.)

Since označava početak dešavanja radnje:

 • I have been living here since 1998. (Živim ovde od 1998.)

Radnju koja se do skoro dešavala i ostavila jasne posledice u sadašnjosti:

 • It has been raining. The ground is still wet. (Padala je kiša. Zemlja je još mokra.)

Napomena: Kao što se iz prethodnih primera može videti, Present Perfect Continuous Tense se može prevesti i sadašnjim vremenom, u zavisnosti od konteksta.

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje