Back to homepage

Present simple – prosto sadašnje vreme

Present simple – prosto sadašnje vreme

Simple Present Tense (Prosto sadašnje vreme) se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez “to”).

Na primer, infinitiv sa “to” glagola raditi glasi to work a infinitiv bez “to” glasi work. Za sva lica osim za treće lice jednine potvrdni oblik prostog sadašnjeg vremena glasi work. Za treće lice se dodaje –s.

Potvrdni oblik


Jednina (singular)

 • I work. (Ja radim.)
 • You work. (Ti radiš.)
 • He/she/it works. (On/ona/ono radi.)

Množina (plural)

 • We work. (Mi radimo.)
 • You work. (Vi radite.)
 • They work. (Oni rade.)

Nastavak –s u trećem licu jednine može imati različite oblike. Ukoliko se glagol završava na vokal o nastavak će glasiti –es, kao u primeru glagola go koji u 3. l. jed. glasi goes ili glagol do koji u 3. l. jed. glasi does.

Ukoliko se glagol završava na –ch, –sh, –x, –ss, nastavak takođe glasi –es:

 • He teaches. (teach – predavati)
 • She washes. (wash – prati)
 • He kisses. (kiss – ljubiti)
 • She fixes. (fix – popravljati)

Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik –y prelazi u –ie:

 • He cries. (cry -plakati)
 • It flies. (fly – leteti)

Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene:

 • She plays. (play – igrati)
 • He stays. (stay – ostati)

Izuzetak je glagol have (imati) koji u trećem licu glasi has.

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Present Simple Tense-u se gradi od pomoćnog glagola do, odnosno does (za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola.

Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh– pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa da ili ne. Wh- pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many…

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Do I work? (Da li ja radim?)
 • Do you work? (Da ti radiš?)
 • Does he/she/it work? (Da li on/ona/ono radi?)

Množina (plural)

 • Do we work? (Da li mi radimo?)
 • Do you work? (Da li vi radite?)
 • Do they work? (Da li oni rade?)

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola do (odnosno does za treće lice jednine) u odričnom obliku i osnovnog oblika glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I do not (don’t) work. (Ja ne radim.)
 • You do not (don’t) work. (Ti ne radiš.)
 • He/she/it does not (doesn’t) work. (On/ona/ono ne radi.)

Množina (plural)

 • We do not (don’t) work. (Mi ne radimo.)
 • You do not (don’t) work. (Vi ne radite.)
 • They do not (don’t) work. (Oni ne rade.)

Present simple – Upotreba

Prosto sadašnje vreme se koristi za:

Radnje koje se ponavljaju (navike, običaji, rutine):

 • I get up at 6 o’clock. (Ja ustajem u 6 sati.)
 • She wears a uniform at work. (Ona nosi uniformu na poslu.)
 • The English drink tea at 5 o’clock in the afternoon. (Englezi piju čaj u 5 sati popodne.)

U ovom smislu se mogu koristiti i prilozi i fraze za učestalost (reči koje označavaju koliko često se dešava radnja).

To su: always (uvek), usually (obično), often (često), sometimes (ponekad), never (nikad), every day (svakog dana), every month (svakog meseca), every year (svake godine) i sl. Zatim, once a year (jedanput godišnje), twice a day (dvaput dnevno), three times a week (triput nedeljno) i sl.

Prilozi always, usually, often, sometimes, never dolaze pre glavnog glagola u potvrdnom obliku. Fraze every day, every month, twice a year… najčešće dolaze na kraju rečenice:

 • I always go to school at 8 o’clock in the morning. (Ja uvek idem u školu u 8 sati ujutru.)
 • She usually drinks tea in the evening. (Ona obično pije čaj uveče.)
 • We never eat in the living room. (Mi nikad ne jedemo u dnevnoj sobi.)

Opšte istine (nešto što je uvek tačno):

 • People change money in banks. (Ljudi menjaju novac u bankama.)
 • A day has 24 hours. (Dan ima 24 časa.)
 • The Earth goes around the Sun. (Zemlja se okreće oko Sunca.)
 • The Sava flows into the Danube. (Sava se uliva u Dunav.)

Karakteristike subjekta:

 • He speaks English very well. (On dobro govori engleski.)
 • My sister plays the piano. (Moja sestra svira klavir)

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje