Back to homepage

Past Continuous Tense – Prošlo trajno vreme

Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se gradi od glagola “to be” u Past Simple Tense-u (Prostom prošlom vremenu), tj. was/were i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I was working. (Ja sam radio.)
 • You were working. (Ti si radio.)
 • He/she/it was working. (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

 • We were working. (Mi smo radili.)
 • You were working. (Vi ste radili.)
 • They were working. (Oni su radili.)

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Continuous Tense-u (Prošlom trajnom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola to be (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Was I working? (Da li sam ja radio?)
 • Were you working? (Da li si ti radio?)
 • Was he/she/it working? (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

 • Were we working? (Da li smo mi radili?)
 • Were you working? (Da li ste vi radili?)
 • Were they working? (Da li su oni radili?)

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)

 • Was I working? – Yes, I was. / No, I wasn’t.
 • Were you working? – Yes, you were. / No, you weren’t.
 • Was he/she/it working? – Yes, he/she/it was. / No, he/she/it wasn’t.

Množina (plural)

 • Were we working? – Yes, we were. / No, we weren’t.
 • Were you working? – Yes you were. / No, you weren’t.
 • Were they working? – Yes, they were. / No, they weren’t.

Wh- pitanja:

Jednina (singular)

 • Where was I working? (Gde sam ja radio?)
 • Where were you working? (Gde si ti radio?)
 • Where was he/she/it working? (Gde je on/ona/ono radio/radilo?)

Množina (plural)

 • Where were we working? (Gde smo mi radili?)
 • Where were you working? (Gde ste vi radili?)
 • Where were they working? (Gde su oni radili?)

Odrični oblik

Odrični oblik Past Continuous Tense-a (Prošlog trajnog vremena) se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola to be u prošlom vremenu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I was not (I wasn’t) working. (Ja nisam radio.)
 • You were not (weren’t) working. (Ti nisi radio.)
 • He/she/it was not (wasn’t) working. (On/ona/ono nije radio/radilo.)

Množina (plural)

 • We were not (weren’t) working. (Mi nismo radili.)
 • You were not (weren’t) working. (Vi niste radili.)
 • They were not (weren’t) working. (Oni nisu radili.)

Past Continuous Tense – Upotreba

Past Continuous Tense (Prošlo trajno vreme) se koristi za:

Radnju koja je u prošlosti duže vreme trajala:

 • She was reading a book all day yesterday. (Ona je ceo dan juče čitala knjigu.)

Dve radnje koje su se u prošlom vremenu paralelno dešavale:

 • While I was watching TV, my sister was doing her homework. (Dok sam ja gledao TV, moja sestra je radila svoj domaći.)

Prošlu radnju koja je duže trajala a prekinuta je nekom drugom prošlom radnjom. Ta druga radnja se obično izražava prostim prošlim vremenom (Past simple tense):

 • I was watching TV when the telephone rang. (Ja sam gledao TV kada je telefon zazvonio.)
 • When we arrived they were playing cards. (Kada smo stigli oni su igrali karte.)

Napomena: Glagoli koji se ne koriste u Present Continuous Tense-u, ne koriste se ni u Past Continuous Tense-u. Umesto njih se obično koristi glagol u Past Simple Tense-u.

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje