Back to homepage

Past simple tense – Prosto prošlo vreme

Simple Past Tense (Prosto prošlo vreme) pravilnih glagola se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to”) i nastavka –ed.

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

 • I worked. (Ja sam radio.)
 • You worked. (Ti si radio.)
 • He/she/it worked. (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

 • We worked. (Mi smo radili.)
 • You worked. (Vi ste radili.)
 • They worked. (Oni su radili.)

Ako se infinitiv glagola završava na –e, nastavak glasi –d:

 • He closed. (close – zatvoriti)

Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik, –y prelazi u –i:

 • He cried. (cry – plakati)

Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene:

 • She played. (play – igrati)
 • He stayed. (stay – ostati)

Ukoliko se infinitiv završava na jedan suglasnik ispred koga je kratak, naglašen samoglasnik, taj krajnji suglasnik se udvostručava pred nastavkom za Simple Past Tense:

 • plan – planned (planirati)
 • stop – stopped (zaustaviti)

Nepravilni glagoli imaju posebne oblike za prošlo vreme i oni se uče napamet.

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Simple Past Tense-u se gradi od pomoćnog glagola do” u prošlom vremenu koji glasi did” i osnovnog oblika glavnog glagola.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Did I work? (Da li sam ja radio?)
 • Did you work? (Da li si ti radio?)
 • Did he/she/it work? (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

 • Did we work? (Da li smo mi radili?)
 • Did you work? (Da li ste vi radili?)
 • Did they work? (Da li su oni radili?)

Nepravilni glagoli grade upitni oblik na isti način.

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola do” u prošlom vremenu i osnovnog oblika glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I did not (didn’t) work. (Ja nisam radio.)
 • You did not (didn’t) work. (Ti nisi radio.)
 • He/she/it did not (didn’t) work. (On/ona/ono nije radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

 • We did not (didn’t) work. (Mi nismo radili.)
 • You did not (didn’t) work. (Vi niste radili.)
 • They did not (didn’t) work. (Oni nisu radili.)

Nepravilni glagoli grade odrični oblik na isti način.

Past simple tense – Upotreba

Prosto prošlo vreme se koristi za radnju koja je završena u prošlosti.

Karakteristične vremenske odrednice uz koje se upotrebljava su:

 • yesterday – juče,
 • the day before yesterday – prekjuče,
 • two years ago – pre dve godine,
 • three hours ago – pre tri sata,
 • last Monday – prošlog ponedeljka,
 • last year – prošle nedelje,
 • in 1977 – 1977. i sl.

Primeri:

 • I worked in a shop last year. (Radio sam u prodavnici prošle godine.)
 • My brother finished his homework an hour ago. (Moj brat je završio domaći pre sat vremena.)
 • Last week we decided to buy a new house. (Prošle nedelje smo odlučili da kupimo novu kuću.)
 • Sandra closed the window a few minutes ago. (Sandra je zatvorila prozor pre nekoliko minuta.)
 • My father built this house in 1997. (Moj otac je sagradio ovu kuću 1997.-e)
 • The day before yesterday Marko bought a nice hat. (Prekjuče je Marko kupio lep šešir.)

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje