Back to homepage

Past Perfect Simple – Davno prošlo vreme

Past Perfect Simple - Davno prošlo vreme

Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola to have” u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu), tj. had i Past Participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

 • I had (I’d) worked. (Ja sam bio radio.)
 • You had (You’d) worked. (Ti si bio radio.)
 • He had (He’d) worked. (On je bio radio.)
 • She had (She’d) worked. (Ona je bila radila.)
 • It had (It’d) worked. (Ono je bilo radilo.)

Množina (plural)

 • We had (We’d) worked. (Mi smo bili radili.)
 • You had (You’d) worked. (Vi ste bili radili.)
 • They had (They’d) worked. (Oni su bili radili.)

Jednina (singular)

 • I had (I’d) slept. (Ja sam bio spavao.)
 • You had (You’d) slept. (Ti si bio spavao.)
 • He had (He’d) slept. (On je bio spavao.)
 • She had (She’d) slept. (Ona je bila spavala.)
 • It had (It’d) slept. (Ono je bilo spavalo.)

Množina (plural)

 • We had (We’d) slept. (Mi smo bili spavali.)
 • You had (You’d) slept. (Vi ste bili spavali.)
 • They had (They’d) slept. (Oni su bili spavali.)

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola “to have” (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Had I worked? (Da li sam ja bio radio?)
 • Had you worked? (Da li si ti bio radio?)
 • Had he worked? (Da li je on bio radio?)
 • Had she worked? (Da li je ona bila radila?)
 • Had it worked? (Da li je ono bilo radilo?)

Množina (plural)

 • Had we worked? (Da li smo mi bili radili?)
 • Had you worked? (Da li vi ste bili radili?)
 • Had they worked? (Da li su oni bili radili?)

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)

 • Had I worked? – Yes, I had. / No, I hadn’t.
 • Had you worked? – Yes, you had. / No, you hadn’t.
 • Had he worked? – Yes, he had. / No, he hadn’t.
 • Had she worked? – Yes, she had. / No, she hadn’t.
 • Had it worked? – Yes, it had. / No, it hadn’t.

Množina (plural)

 • Had we worked? – Yes, we had. / No, we hadn’t.
 • Had you worked? – Yes you had. / No, we hadn’t.
 • Had they worked? – Yes, they had. / No, they hadn’t.

Wh- pitanja:

Jednina (singular)

 • Where had I worked? (Gde sam ja bio radio?)
 • Where had you worked? (Gde si ti bio radio?)
 • Where had he worked? (Gde je on bio radio?)
 • Where had she worked? (Gde je ona bila radila?)
 • Where had it worked? (Gde je ono bilo radilo?)

Množina (plural)

 • Where had we worked? (Gde smo mi bili radili?)
 • Where had you worked? (Gde ste vi bili radili?)
 • Where had they worked? (Gde su oni bili radili?)

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika prošlog vremena glagola have” i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I had not (hadn’t) worked. (Ja nisam bio radio.)
 • You had not (hadn’t) worked. (Ti nisi bio radio.)
 • He had not (hadn’t) worked. (On nije bio radio.)
 • She had not (hadn’t) worked. (Ona nije bila radila.)
 • It had not (hadn’t) worked. (Ono nije bilo radilo.)

Množina (plural)

 • We had not (hadn’t) worked. (Mi nismo bili radili.)
 • You had not (hadn’t) worked. (Vi niste bili radili.)
 • They had not (hadn’t) worked. (Oni nisu bili radili.)

Upotreba

The Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se upotrebljava za:

Radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje:

 • She suddenly found that she had lost her camera. (Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat.)

The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim rečenicama uz after. Takođe se mogu pojaviti i prilozi when i because:

 • After we had reached the top, we began to feel tired. (Pošto smo se popeli na vrh počeli smo da osećamo umor.)
 • His friends tried to help him after he had lost all his money. (Prijatelji su pokušali da mu pomognu nakon što je izgubio sav svoj novac.)
 • When he had finished his homework, he went to play. (Kada je završio domaći, izašao je da se igra.)
 • Because he’d spent so much, he had very little money. (Pošto je bio potrošio toliko, imao je vrlo malo novca.)

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje