Back to homepage

Present perfect simple – Sadašnje svršeno vreme

Present perfect simple - Sadašnje svršeno vreme

Present Perfect Tense (Sadašnje svršeno vreme) se gradi od glagola “to have” u Present Simple Tense-u (Prostom sadašnjem vremenu), tj. have/has i Past Participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.

Prošli particip se kod pravilnih glagola gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ed. Kod nepravilnih glagola prošli particip ima drugačiji oblik (tzv. treća kolona):

 • play – played
 • work – worked
 • sleep – slept

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

 • I have (I’ve) worked. (Ja sam radio.)
 • You have (You’ve) worked. (Ti si radio.)
 • He/she/it has (He’s/She’s/It’s) worked. (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

 • We have (We’ve) worked. (Mi smo radili.)
 • You have (You’ve) worked. (Vi ste radili.)
 • They have (They’ve) worked. (Oni su radili.)

Promena sa nepravilnim glagolom:

Jednina (singular)

 • I have (I’ve) slept. (Ja sam spavao.)
 • You have (You’ve) slept. (Ti si spavao.)
 • He/she/it has (He’s/She’s/It’s) slept. (On/ona/ono je spavao/spavala/spavalo.)

Množina (plural)

 • We have (We’ve) slept. (Mi smo spavali.)
 • You have (You’ve) slept. (Vi ste spavali.)
 • They have (They’ve) slept. (Oni su spavali.)

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Present Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola to have (u sadašnjem vremenu) i lične zamenice.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Have I worked? (Da li sam ja radio?)
 • Have you worked? (Da li si ti radio?)
 • Has he/she/it worked? (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

 • Have we worked? (Da li smo mi radili?)
 • Have you worked? (Da li ste vi radili?)
 • Have they worked? (Da li su oni radili?)

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog obika glagola have (odnosno has za treće lice jednine) i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I have not (haven`t) worked. (Ja nisam radio.)
 • You have not (haven`t) worked. (Ti ne radiš.)
 • He/she/it has not (hasn`t) worked. (On/ona/ono nije radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

 • We have not (haven`t) worked. (Mi nismo radili.)
 • You have not (haven`t) worked. (Vi niste radili.)
 • They have not (haven`t) worked. (Oni nisu radili.)

Present perfect simple – Upotreba

Present Perfect Tense (Sadašnje svršeno vreme) se koristi za:

Radnju koja je upravo završena, te se stoga uz njega često nalazi vremenska odrednica just (upravo). Ovaj prilog se nalazi između glagola to have i participa prošlog:

 • She has just gone out. (Ona je upravo izašla.)

Radnju koja se desila u prošlosti u neko neodređeno vreme:

 • I have travelled to America. (Putovao sam u Ameriku.)

Prošlu radnju koja ima vidljive rezultate (posledice) u sadašnjosti:

 • The lift has broken down. We have to use the stairs. (Lift se pokvario. Moramo da idemo stepenicama.)
 • I have washed the car. It looks lovely. (Oprao sam kola. Izgledaju odlično.)

Za radnju koja kazuje neko životno iskustvo subjekta. U ovom značenju često se javljaju i prilozi ever (ikada) i never (nikad), koji se nalaze između glagola to have i participa prošlog:

 • He has never eaten Chinese food. (On nikada nije jeo kinesku hranu.)
 • Have you ever been to France? (Da li si ikada bio u Francuskoj?)

Za radnju koja se dogodila ranije nego što je očekivano. U tom smislu se upotrebljava prilog already (već) koji se nalazi između glagola to have i participa prošlog:

 • Jane: Tom, don’t forget to post the letter. (Džejn: Tome, nemoj da zaboraviš da pošalješ pismo.)
 • Tom: I’ve already posted it. (Tom: Ja sam ga već poslao.)

Za očekivanu radnju. U tom smislu koristimo reč yet, koja se nekada ni ne prevodi, ali ima značenje do sad, do ovog trenutka, još uvek. Ona se nalazi na kraju rečenice, i koristi se samo u odričnim i upitnim rečenicama:

 • Has it stopped raining yet? (Da li je kiša prestala da pada?)
 • I haven’t done my homework yet. (Još uvek nisam uradio svoj domaći zadatak.)

Lekcije o ostalim vremenima u engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje